جلوه ای از وحی

ره آورد حکومت امام زمان(عج)

آنچه تمام بشریت به آن چشم دوخته و در آرزوی تحقق آن به سر می برند، ره آورد دوران ظهور و حکومت مصلح جهانی است و امتیاز مهم تشیع از دیگران این است که این ره آورد را به صورت مشخص و دقیق بیان کرده تا بشریت برای تحقق و فرارسیدن چنین دورانی بیشتر تلاش کند. این دستاوردها به صورت گسترده و دقیق در کلمات ائمه(ع) بیان شده است. آنچه ذیلاً مطرح می شود بیان امیرمومنان علی(ع) در نهج البلاغه است.
احیای اسلام
در روایت از معصومین آمده است روزی بر امت خواهد آمد که از دین جز پوستین وارونه ای باقی نمی ماند شاید به این معنا که ظالمان و منافقان به نفع خود برخی احکام دین را ندید گرفته و یا احکامی خارج از دین را وارد آن می کنند. از مهم ترین دستاوردها و آثار حکومت امام زمان(عج)، زنده شدن اسلام، قرآن و سنت نبوی است، چنان که امیرالمومنین علی(ع) می فرمایند: «و یحیی میت الکتاب و السنه ؛ (مهدی) کتاب خدا و سنت پیامبر(ص) را (که تا آن روز متروک مانده) زنده می کند.» (خطبه 138) نیز در همین خطبه آمده است: «و یعطف الرأی علی القرآن؛ او نظریه ها و اندیشه ها را تابع قرآن می سازد.» هدایت انسان ها به صراط مستقیم عبودیت و بندگی خدا از دیگر ثمرات برقراری حکومت عدل امام عصر(عج) است. حضرت علی(ع) در این باره می فرمایند: «یعطف الهوی علی الهدی اذا عطفوا الهدی علی الهوی و یعطف الرأی علی القرآن اذا عطفوا القرآن علی الرأی؛ او (حضرت مهدی) خواسته ها را تابع هدایت می کند، هنگامی که مردم هدایت را تابع هوس های خویش قرار می دهند و در حالی که (به نام تفسیر) نظریه های گوناگون خود را بر قرآن تحمیل می کنند، او نظریه ها و اندیشه را تابع قرآن می سازد.» (همان)
عدالت گستری
از دیگر ره آوردهای مهم حکومت حضرت مهدی(عج) که آرزوی تمامی انسانهاست، استقرار عدالت جهانی است. در روایات برقراری قسط و عدل از مهم ترین دستاوردهای قیام آن حضرت معرفی شده است: «الذی یملأ الارض عدلاً و قسطاً» امیرالمومنین علی(ع) نیز می فرماید: «فیریکم عدل السیره؛ او روش عادلانه(در حکومت حق) را به شما می نمایاند.»(خطبه 150) قطعاً هر زمامداری به اسلام و قرآن عمل نماید و عدالت را در جامعه فراگیر سازد و جلوی مفسدان را بگیرد، رحمت الهی نیز بر آنان نازل خواهد شد. این امر در زمان عدالت گستر هستی حضرت مهدی(عج) به اوج خود می رسد، لذا زمین تمام نعمت های خویش را در اختیار او قرار می دهد. امیرالمومنین علی(ع) می فرماید: «و تخرج له الارض افالیذ کبدهاو تلقی الیه سلما مقالیدها؛ زمین جگر گوشه (و میوه ها و گنج های) خود را برای او بیرون می ریزد و کلیدهای (معادن) خود را به او می سپارد.»(خطبه 100)
دوران ظهور و حکومت عادلانه حضرت مهدی(عج)، دوران آزادی انسان ها از بردگی و ستمگری است. بشری که در طول تاریخ ستم ها و ظلم ها، آزادی واقعی او را سلب کرده و او را به بردگی و بندگی کشیده است، در آن دوران به آزادی واقعی و مشروع و دلخواه خود خواهد رسید. حضرت علی(ع) در این باره می فرمایند: «... لیحل فیها ربقاً و یعتق رقا؛ مهدی بر سیره صالحان رفتار می کند، تا گره ها را بگشاید و بردگان (و ملت های اسیر و رنج دیده و ستم کشیده) را آزاد سازد.» (خطبه150)
با توسعه عدالت اجتماعی در زیر سایه قرآن و سنت محمدی و فراهم شدن زمینه آزادی واقعی و برچیده شدن تبعیض ها، خود به خود جامعه به سوی وحدت و اتحاد قدم برخواهد داشت. امیرمومنان علی(ع) که خود برای وحدت و اتحاد جامعه اسلامی فداکاریها نمود، از خلافت و حق خود گذشت و سکوت تلخ چند ساله را تحمل نمود، می فرماید: «و یصرع شعباً و یشعب صدعا» (خطبه 138)؛ جمعیت گمراه و ستمگر را پراکنده و حق جویان پراکنده را جمع آوری می کند. (و وحدت واقعی بین آنها ایجاد می نماید.)

منبع: سیمای حضرت مهدی(عج) در آیینه نهج البلاغه، سیدجوادحسینی، پاسدار اسلام، مهر1383- ش 274

/ 0 نظر / 25 بازدید