دیدگاه اندیشمندان و شخصیت های جهان پیرامون زن و پوشش

دیدگاه اندیشمندان و شخصیت های جهان پیرامون زن و پوشش

/ 1 نظر / 24 بازدید
نگاه منتظر

بسوزم از غم هجرانت ای شاه بیا مهدی بیا قربانت ای شاه بیا بستان شها تو انتقامی ز جمع کوفی و از جمع شامی