...... و جمعه ای دیگر در پیش است !

................ و جمعه ای دیگر در پیش است ................ !!! 

خبرت هست که بی روی تو آرامم نیست

بشوی اوراق گر همدرس مایی ، که علم عشق در دفتر نباشد  ....

تعجیل در فرجش سه صلوات زیبا بر محمد و خاندان پاکش هدیه بفرمائید .

/ 0 نظر / 24 بازدید