آوای شادی(مدیحه سرایی ولادت امام جعفر صادق علیه السلام)

آوای شادی(مدیحه سرایی)

حاج مجید بنی فاطمه

از سوی خدا دو دسته گل اهدا شد

Play

Download

 

حاج سعید حدادیان

مکتب شیعه عنایت تو

Play

Download

صادق آل محمد آمده

Play

Download

 

حاج محمود کریمی و حاج محمد رضا طاهری

هم ریس مکتب آمد هم رئیس مذهب آمد

Play

Download

 

حاج احمد نیکبختیان

خوش آمدی یابن حیدر

Play

Download

اومده رئیس مکتب اومده امام صادق

Play

Download

 

::: صفحه اصلی ::: تصاویر ویژه :::  Screensaver ::: 

 

/ 0 نظر / 22 بازدید