مداحی دعای عرفه و متن دعای عرفه با ترجمه کامل


    دعا مداح اهلبیت (ع) مدت دریافت دعاى عرفه حجة الاسلام و المسلمین حاج شیخ حسین انصاریان 1:04:51 10042  کیلو بایت دعاى عرفه حجة الاسلام و المسلمین واضحی- حاج عباس حیدرزاده 2:03:29 7582  کیلو بایت     ردیف

عنوان

اجرا

حجم
(KB)

زمان 1 دعای صباح امام علی (ع) 872 0:14:05 2 دعای کمیل بن زیاد علیه الرحمة 1,812 0:29:22 3 دعای کمیل بن زیاد علیه الرحمة ، شیخ باقر مقدسی 1,237 0:20:01 4 دعای مشلول موسوم به دعای الشّاب المأخوذ بذنبه 1,263 0:20:27 5 دعای مجیر، حاج منصور ارضی 2,564 0:41:37 6 دعای جوشن کبیر (قسمت اول) 1,240 0:20:05 7 دعای جوشن کبیر (قسمت دوم) 1,242 0:20:07 8 دعای جوشن کبیر، شیخ باقر مقدسی (قسمت اول) 1,876 0:30:25 9 دعای جوشن کبیر، شیخ باقر مقدسی (قسمت دوم) 1,626 0:26:21 10 دعای جوشن صغیر، شیخ باقر مقدسی 1,242 0:20:06 11 دعای توسل، حاج صادق آهنگران 1,370 0:22:12 12 دعای توسل، سید ولید المزیدی 1,128 0:18:15 13 صلوات ماه شعبان، سید ولید المزیدی 351 0:05:35 14 مناجات شعبانیه، سید ولید المزیدی 1,247 0:20:11 15 مناجات شعبانیه 1,467 0:23:46 16 دعای افتتاح 2,034 0:32:58 17 دعای افتتاح، شیخ باقر مقدسی 920 0:14:52 18 دعای سحر 561 0:09:00 19 دعای ابو حمزه ثمالی (قسمت اول) 1,242 0:20:07 20 دعای ابو حمزه ثمالی (قسمت دوم) 1,244 0:20:09 21 دعای ابو حمزه ثمالی (قسمت سوم) 1,971 0:31:59 22 دعای عرفه، منصوری (قسمت اول) 1,240 0:20:05 23 دعای عرفه، منصوری (قسمت دوم) 1,237 0:20:02 24 دعای عرفه، منصوری (قسمت سوم) 1,192 0:19:18 25 دعای عرفه، منصوری (قسمت چهارم) 988 0:15:59 26 مناجات حضرت امیرالمؤمنین (ع) 1,280 0:20:44 27 مناجات حضرت امیرالمؤمنین (ع) 1,081 0

/ 0 نظر / 23 بازدید