پست های ارسال شده در آدر سال 1388

محرم ماه پیروزی خون بر شمشیر

  یک بیابان لشکر !                           منم و یک عباس ! بنگر ای ماه تمام !                         کف زنان لشکر شام !                                                    که شده ... ادامه مطلب
/ 21 نظر / 22 بازدید