پست های ارسال شده در اردیبهشت سال 1387

فردا...

  دیروز هم گذشت                         امروز هم نیز ... ومن بی صبرانه           منتظر فردا هستم !                                                      ومی دانم که می آیی.            ادامه مطلب
/ 1 نظر / 17 بازدید